WYSTAWY STAŁE

W ramach Muzeum zorganizowanego na miejscu  gromadząc między innymi materiały dokumentujące często nieistniejące już zabytkowe budynki, które znajdowały się, bądź nadal znajdują się w Ciechocinku, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych pocztówek z przełomu XIX i XX wieku, przy ścisłej współpracy z oddanym entuzjastą i pasjonatem dziedzictwa kulturowego Ciechocinka Wiktorem Hibnerem