Turnusy rehabilitacyjne dof. z PFRON/pełnopłatne

W Sanatorium Pałac Łazienki II w Ciechocinku realizujemy turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, mamy możliwość organizowania dla Państwa turnusów rehabilitacyjnych, łączących doskonale rehabilitację z pasjonującym programem rehabilitacyjno-rekreacyjnym dostosowanym dla uczestników w każdym wieku. Seniorzy w naszym ośrodku wypoczywają aktywnie, dzięki czemu nie ma mowy o nudzie oraz braku ruchu. Nasz świetnie przeszkolony personel natomiast, traktuje każdego Gościa indywidualnie i przyjaźnie. Wczasy rehabilitacyjne w naszym ośrodku są doskonałym wyborem – gwarantujemy, że będą Państwo z nich bardzo zadowoleni.

Stale rośnie liczba naszych Gości, firm, biur podróży, placówek, fundacji, organizacji pozarządowych oraz państwowych zajmujących się dofinansowaniami PFRON na turnus rehabilitacyjny, czy EFS, co jest poświadczeniem naszych kompetencji.

Realizujemy dofinansowania EFS, PFRON

W ramach dofinansowanie PFRON na turnus rehabilitacyjny leczymy następujące schorzenia:

 

 • dysfunkcje narządów ruchu, z włączeniem osób poruszających się na wózku
 • schorzeniami neurologicznymi
 • ortopedyczne
 • dróg oddechowych
 • kobiet po mastektomii
 • choroby przemiany materii
 • schorzenia reumatologiczne

W ofercie jest nie tylko turnus rehabilitacyjny z PFRON – organizujemy również turnusy usprawniająco-rekreacyjne.

Program rekreacyjno-wypoczynkowy:

 • Zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem
 • Codzienny wieczorek taneczny
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • Wieczór Bingo, Scrabble
 • Seanse filmowe
 • Warsztaty artystyczne

Wycieczki fakultatywne:

 • Toruń miasto wpisane na listę Unesco
 • Wyjazdy do opery w Bydgoszczy

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Sanatoria i turnusy rehabilitacyjne PFRON przeznaczone są dla wszystkich osób niepełnosprawnych, tj. dla tych, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny we właściwym dla danego miasta MOPS/PCPR. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

MOPS/PCPRw terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania.

Turnus rehabilitacyjny z PFRON może się odbyć tylko raz w roku dla danej osoby. Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie PFRON w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje MOPS/PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi, który przygotowuje turnusy rehabilitacyjne w Ciechocinku, koniecznie muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu odnośnie turnusu rehabilitacyjnego PFRON, tj.:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych,
 • z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Rehabilitacja dla seniorów w Ciechocinku jest świetnym wyborem dla każdego, niezależnie od wieku. Gwarantujemy, iż spędzą Państwo miło czas podczas naszych intensywnych zabiegów oraz innych atrakcji. Sanatoria i turnusy rehabilitacyjne, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających kuracjuszy, wiążą się z licznymi udogodnieniami oraz kompleksową rehabilitacją. Dodatkowo oferta PFRON turnusy rehabilitacyjne sprawia, że nasza oferta jest w bardzo przystępna i atrakcyjna dla każdego, kto pragnie skorzystać z profesjonalnej rehabilitacji dla seniorów i nie tylko.