Innowacyjne zabiegi lecznicze

Dzięki realizacji Projektu Współfinansowanego ze Środków UE, o którym więcej w zakładce Pałac, oferujemy aktualnie zabiegi lecznicze w oparciu o innowacyjne urządzenia: 1. Lokomat Pro z Modułem Freed – robot do reedukacji chodu 2. Erigo – stół do pionizacji z funkcją kroczenia 3. Armeo Spring – urządzenia do rehabilitacji górnych narządów ruchu 4. Float Rest – komora / kapsuła do floatingu

Dzięki czemu do oferty B5 Sp. z o.o. wdrożone zostały 4 nowe rozwiązania o charakterze innowacji produktowej:

a) zabiegi reedukacji chodzenia chodu pacjentów po udarze mózgu, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, MPD, SM;

b) zabiegi wprowadzania wzorców chodzenia pacjentów po urazach neurologicznych;

c) zabiegi górnych kończyn z wykorzystaniem skanowania postępów i stopniowania motywacji, wraz ze zmiennym stopniem trudności poprzez wykorzystanie systemu sterowanego komputerowo;

d) zabiegi a-c  w kombinacji z zabiegami rozluźniającymi napięcia mięśniowe i wprowadzenie w stan izolacji od bodźców zewnętrznych przy wykorzystaniu kapsuły do rehabilitacji, wspomagające wykorzystanie neuroplastyczności mózgu  tj. rehabilitacji neurologicznej.

Zapraszamy serdecznie do zapisów na Turnusy Rehabilitacyjne, Pobyty Lecznicze, jak również indywidualne zabiegi udzielane ambulatoryjnie.