ZAPYTANIE NR 5/Z4-ŚT/2018

dotyczące wyboru Dostawcy nowego środka trwałego – Kapsuła do rehabilitacji działająca w technologii “floating”,
na rzecz podmiotu B5 Sp. z o.o. realizującego projekt
pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą
dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjnym”
w ramach poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Zapytanie

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Data dodania: 26.03.2018

ZAPYTANIE NR 4/Z3-ŚT/2018

dotyczące wyboru Dostawcy nowego środka trwałego – Urządzenie do funkcjonalnej terapii kończyny górnej,
na rzecz podmiotu B5 Sp. z o.o. realizującego projekt
pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą
dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjnym”
w ramach poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy

Data dodania: 26.03.2018

ZAPYTANIE NR 3/Z2-ŚT/2018

dotyczące wyboru Dostawcy nowego środka trwałego – Stół do pionizacji z funkcją kroczenia,
na rzecz podmiotu B5 Sp. z o.o. realizującego projekt
pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą
dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjnym”
w ramach poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Zapytanie

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Data dodania: 26.03.2018

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/Z1-ŚT/2018

Zamawiający przekazuje odpowiedź na zadane pytanie z dnia 27.03.2018r.

Pytanie i odpowiedź – zapytanie 2z1st2018

Data dodatnia: 10.04.2018

Zapytanie nr 2/z1-śt/2018

dotyczące wyboru Dostawcy urządzenia
do zrobotyzowanego treningu i rehabilitacji chodu,
na rzecz podmiotu B5 Sp. z o.o. realizującego projekt
pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą
dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjnym”
w ramach poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Zapytanie nr 1/z4-ria/2018

dotyczące wyboru Wykonawcy prac o charakterze remontowo-adaptacyjnym
– Prace adaptacyjne,
na rzecz podmiotu B5 Sp. z o.o. realizującego projekt
pt. ,,Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjnym”
w ramach poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Zapytanie.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Data dodania: 27.02.2018

—————————————————-

Protokół z postępowania