Turnusy rehabilitacyjne PFRON

W Sanatorium Pałac Łazienki II w Ciechocinku realizujemy turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, mamy możliwość organizowania dla Państwa turnusów rehabilitacyjnych, łączących doskonale rehabilitację z pasjonującym programem rehabilitacyjno-rekreacyjnym dostosowanym dla uczestników w każdym wieku. Seniorzy w naszym ośrodku wypoczywają aktywnie, dzięki czemu nie ma mowy o nudzie oraz braku ruchu. Nasz świetnie przeszkolony personel natomiast, traktuje każdego Gościa indywidualnie i przyjaźnie. Wczasy rehabilitacyjne w naszym ośrodku są doskonałym wyborem – gwarantujemy, że będą Państwo z nich bardzo zadowoleni.

Stale rośnie liczba naszych Gości, firm, biur podróży, placówek, fundacji, organizacji pozarządowych oraz państwowych zajmujących się dofinansowaniami w ramach EFS oraz PFRON, co jest poświadczeniem naszych kompetencji.

REALIZUJEMY DOFINANSOWANIA EFS, PFRON

W ramach dofinansowanie PFRON turnus rehabilitacyjny leczymy następujące schorzenia:

 • dysfunkcje narządów ruchu, z włączeniem osób poruszających się na wózku
 • schorzeniami neurologicznymi
 • ortopedyczne
 • dróg oddechowych
 • kobiet po mastektomii
 • choroby przemiany materii
 • schorzenia reumatologiczne

W ofercie nie tylko turnus rehabilitacyjny – organizujemy również turnusy usprawniająco-rekreacyjne.

Program rekreacyjno-wypoczynkowy:

 • Zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem
 • Codzienny wieczorek taneczny
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • Wieczór Bingo, Scrabble
 • Seanse filmowe
 • Warsztaty artystyczne

Wycieczki fakultatywne:

 • Toruń miasto wpisane na listę Unesco
 • Wyjazdy do opery w Bydgoszczy

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Turnusy rehabilitacyjne PFRON przeznaczone są dla wszystkich osób niepełnosprawnych, tj. dla tych, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełno-sprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny we właściwym dla danego miasta MOPS/PCPR. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

MOPS/PCPRw terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania.

Turnus rehabilitacyjny z PFRON może się odbyć tylko raz w roku dla danej osoby. Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje MOPS/PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi, który przygotowuje turnusy rehabilitacyjne w Ciechocinku koniecznie muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu odnośnie turnusu rehabilitacyjnego, tj.:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych,
 • z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Rehabilitacja w Ciechocinku jest świetnym wyborem dla każdego, niezależnie od wieku. Gwarantujemy, iż spędzą Państwo miło czas podczas naszych intensywnych zabiegów oraz innych atrakcji. Sanatoria i turnusy rehabilitacyjne, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających kuracjuszy wiążą się z licznymi udogodnieniami oraz kompleksową rehabilitacją. Dodatkowo oferta PFRON turnusy rehabilitacyjne sprawia, że nasza oferta jest w bardzo przystępna i atrakcyjna dla każdego, kto pragnie skorzystać z profesjonalnej rehabilitacji.