FIZYKOTERAPIA

To metody wykorzystujące różne formy energii naturalnych i sztucznych w otoczeniu człowieka takie jak: energia elektryczna, pole magnetyczne, fale akustyczne i światło.

Rodzaje fizykoterapii:

  • Elektroterapia – stosuje się prąd stały i prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości,
  • Magnetoterapia – zastosowanie pola magnetycznego, które przenika przez całe ciało
    i dociera do każdej komórki,
  • Fototerapia (Światłolecznictwo)
  • Ultrasonoterapia – leczenie ultradźwiękami

Dostępne zabiegi:

Prądy diadynamiczne

Prądy interferencyjne

Prądy Kotza

Prądy Tens

Jonoforeza

Tonoliza

Ultradźwięki

Lampa Sollux

Laser punktowy