ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Jonoforeza 22 zł 

Ultradźwięki 22 zł 

Ultrafonoforeza 22zł 

Prądy galwaniczne 22zł 

Prądy Traberta 22zł 

Prądy Kotza 22zł

POBIERZ PEŁNY CENNIK