Kinezyterapia

Kinezyterapia czyli leczenie ruchem lub gimnastyka lecznicza. Stosowana w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca. Jej podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej.

Gimnastyka indywidualna

Odpowiednio i indywidualnie dla danego schorzenia czy pacjenta dobrany zestaw ćwiczeń, który ma na celu polepszenie stanu zdrowia. Fizjoterapeuta decyduje co przyniesie większą korzyść pacjentowi w konkretnym przypadku.

UGUL, Therapy Master

System ćwiczeń, który polega to na wykorzystaniu systemu linek, bloczków, podwieszek, gum, ciężarków, a nawet ustawienia ciała dzięki czemu wykonanie ćwiczeń jest łatwiejsze lub trudniejsze, w zależności od założonego celu.

Ćwiczenia na przyrządach i samowspomagane

Ćwiczenia na urządzeniach lub wykonywane za pomocą różnego rodzaju urządzeń i przyrządów wspomagających. Ćwiczenia z przyrządami poprawiają koordynację oraz umożliwiają rozwój mięśni wszystkich części ciała: pleców, klatki piersiowej, brzucha, ramion, nóg, obręczy barkowej.