WARZELNIA SOLI

Warzelnia Soli wraz z tężniami stanowi wyjątkowy na skalę światową zespół obiektów zabytkowych. Od przeszło 170 lat wytwarzana jest tu sól spożywcza oraz jej pochodne tj. Ciechociński Szlam leczniczy i Ług leczniczy.
Warzelnia Soli
ul. Solna 6

Czynna codziennie

od 15 kwietnia do 31 października od 9:00do 18:00
od 1 listopada do 31 marca od 10:00 do 16:00