SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI USŁUG

ANULOWANIA REZERWACJI, POBYTU GOŚCI INDYWIDUALNYCH
Pałacu Łazienki II
w Ciechocinku

Niniejszy dokument reguluje zasady: dokonywania rezerwacji, anulowanie rezerwacji, płatność za rezerwacje i ważność rezerwacji

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji usług można dokonać poprzez:
a) telefoniczne zamówienie usługi
b) wysłanie zamówienia na usługę w formie pisemnej, faksem ,lub w formie elektronicznej (e-mail)
c) osobiste zamówienie usługi bezpośrednio w Recepcji
d) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronach internetowych: Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel

Po dokonaniu rezerwacji usługi zgodnie z procedurą opisana w pkt. od a) do c) powyżej, Pałac Łazienki II w Ciechocinku prześle na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny, adres e-mail lub nr faksu dokument potwierdzający rezerwacje, o którego podpisanie i zwrotne odesłanie w następnej kolejności poprosimy.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pałacu Łazienki II w Ciechocinku rezerwacji usługi jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanej usługi w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji.

Zaliczka o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa na przesłanym Dokumencie Autoryzacyjnym

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku
Wpłaty: nr rachunku bankowego

ALIOR BANK S.A.
04 2490 0005 0000 4520 1785 5513

Rezerwacja nie zostanie gwarantowana w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie podanym w dokumencie rezerwacyjnym

W przypadku osobistego zakupu usługi bezpośrednio w Recepcji (rezerwacja i rozpoczęcie pobytu w tym samym dniu) – Gość jest zobowiązany opłacić usługę z góry gotówka lub kartą, w tym przypadku nie stosuje się wpłaty zaliczki.
Rezerwacje usług dokonanych za pomocą stron internetowych Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel – obowiązuje rozliczenie wg. regulaminu sprzedającego pobyt w Pałacu Łazienki II w Ciechocinku. W przypadku opłacenia całości pobytu lub dopłaty do wniesionej zaliczki w Recepcji, należność prosimy opłacać z góry w dniu przyjazdu. Rezerwacje z portali internetowych Recepcja dodatkowo będzie potwierdzać telefonicznie.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gości pisemnie

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
1) 50 zł od osoby – w przypadku rezygnacji z usługi  powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem
2) 50 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi  pomiędzy 14-tym a 20-tym dniem przed planowanym przyjazdem
3) 75 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi pomiędzy 7 –mym a 13-tym dniem przed planowanym przyjazdem
4) 100 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 7 dni

W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi, braku informacji o późniejszym przyjeździe Gościa, Recepcja uznaje rezygnacje klienta z usługi obciążając opłatą za niewykorzystaną usługę w wysokości 100% wartości zaliczki wpłaconej. Anulowanie usługi jak i informacja o późniejszym przyjeździe są skuteczne jedynie w formie pisemnej, faxowej lub e-mail.
III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00
Doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu. Intencją Resortu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacja niniejszych warunków i realizowanymi przez Resort świadczeniami.

DYREKCJA
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku