REHABILITACJA PFRON

W Sanatorium Pałac Łazienki II w Ciechocinku Łazienkach II Resort  realizujemy  Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON .

doświadczenie pozwala nam na stworzenie kompleksowego programu rehabilitacyjnego, który łączy w sobie nie tylko część rehabilitacyjną, ale również ciekawy program rekreacyjno-wypoczynkowy dostosowany dla każdej kategorii wiekowej. Całości dopełnia wyspecjalizowany personel, indywidualne podejście do naszego Gościa oraz  niezwykle przyjazna atmosfera.

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług jest stale rosnąca liczba naszych Gości oraz firm, biur podróży, placówek, fundacji, organizacji pozarządowych oraz państwowych zajmujących się dofinansowaniami w ramach EFS oraz PFRON

REALIZUJEMY DOFINANSOWANIA EFS, PFRON

Leczymy następujące schorzenia :

– dysfunkcje narządów ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózku

– schorzeniami neurologicznymi

– ortopedyczne

– dróg oddechowych

– kobiet po mastektomii

-choroby przemiany materii

– schorzenia reumatologiczne

Organizujemy również turnusy usprawniająco-rekreacyjne

 • Program rekreacyjno-wypoczynkowy:
 • Zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem
  • Codzienny wieczorek taneczny
  • Ognisko z pieczeniem kiełbasek
  • Wieczór Bingo, Scrabble
  • seanse filmowe
  • warsztaty artystyczne
 • Wycieczki fakultatywne:
  • Toruń miasto wpisane na listę Unesco
  • Wyjazdy do opery w Bydgoszczy

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem  mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełno-sprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny we właściwym dla danego miasta MOPS/PCPR. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. MOPS/PCPRw terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje MOPS/PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego w Ciechocinku  muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. :

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych,
 • z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
Kto może skorzystać z dofinansowania?
Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełno-sprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny we właściwym dla danego miasta MOPS/PCPR. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. MOPS/PCPRw terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje MOPS/PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. :

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych,
 • z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.