Tytuł: Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjnym

Wnioskodawca: B5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cele projektu: Wdrożenie innowacji usługowej w skali kraju w zakresie wyspecjalizowanej działalności hotelarskiej opartej o usługi wypoczynkowo-rehabilitacyjne

Planowane efekty: Projekt pozwoli wprowadzić na rynek regionalny i krajowy min. 4 nowe usługi, o charakterze innowacyjnym

Wydatki kwalifikowalne: 4 445 836,16 PLN

Dofinansowanie: 2 356 293,16 PLN

Wkład UE (EFRR): 2 356 293,16 PLN

Wartość ogółem: 4 834 125,00 PLN